Utbildningar för vårdpersonal och föräldrar

KABiTs kursgård

Från och med hösten -21 kommer KABiT att kunna erbjuda utbildningar, kurser samt workshops riktade till vårdpersonal.

Vi kommer även erbjuda föräldrautbildningar riktade till just föräldrar med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Mer information kommer under sensommaren och då även ett kursprogram. Håll utkik på vår hemsida för uppdateringar. Vi kommer även att lägga ut kurserna på vår facebooksida där man kan anmäla sig.

Om du har frågor kring just utbildningar samt föreläsningar, maila info@kabit.se