Vi strävar alltid efter att vara den hjälpande handen

Kvalificerade Anpassade Boendelösningar i Tiden

KABiT erbjuder stöd och behandling för barn och ungdomar inom SOL och LVU inom åldrarna 14-21 år. KABiT grundades 2015 och har en lång erfarenhet sedan tidigare av att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov. Vi har en kompetent och bred personal, där arbetet genomsyras utifrån evidensbaserad forskning samt hög kvalitet. Vår verksamhet finns i Hörby i Skåne.

Vi bedriver insatser inom HVB och Träningsboende.  Vi ger framförallt stöd till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer som ska flytta till egen lägenhet eller är i behov av ett annat utslussningsalternativ. Ungdomar som är behov av visst personalstöd varje vecka. Insatsen anpassas helt efter det individuella behovet.

Vi erbjuder även kvalificerade öppenvårdsinsats för ungdomar från 16 år där vi fokuserar på färdighetsträning och går under insats via socialtjänstlagen (SOL).

Hur det började...

Anna, Mattias och My är grundarna och ägarna till KABiT AB. Vi träffades under tiden vi arbetade för DavSjö under 2004-2015. Där arbetade Anna som ekonom, Mattias och My i olika arbetsledande befattningar. När det stod klart att företaget DavSjö skulle säljas 2015 ville vi alla tre gå över till att driva egen verksamhet som skulle kännetecknas av samma höga personaltäthet, kompetent personal och ett genuint engagemang för barn och ungdomarna.

Efter många långa kvällar med planerande och diskuterande startade vi upp vår första verksamhet hösten 2015 för att sedan starta ytterligare en verksamhet 2016 och en tredje 2017. Alla belägna i centrala Hörby.

Under vår resa har vi lyckats samla ihop helt fantastiska och engagerade människor som hjälper oss att uppnå våra mål. Dessa personer tillför den kompetens, värme, engagemang som behövs för att driva vår typ av verksamhet. 

Tillsammans fortsätter vi att utveckla KABiT – Kvalificerade Anpassade Boendelösningar I Tiden. Inom våra olika verksamhetsområden ser vi stora utvecklingsmöjligheter för att på bästa sätt stödja utsatta barn och ungdomar.

Vi kommer alltid att ha som huvudsakligt fokus att göra det bästa för de barn och ungdomar som är hos oss i våra verksamheter.

/Anna, Mattias och My

Referenser

Kabit har ramavtal med över 200 kommuner.

50 referenser kan lämnas på begäran.

Några av våra referenser