Vi arbetar utifrån individanpassade lösningar

Bred, mångsidig och kompetent personal

På KABiT är de viktigt att ha ett nära samarbete i alla leden. Ett bra, mångsidigt och sammansvetsat team är en förutsättning för att personalen och ungdomarna skall trivas samt fungera tillsammans.

KABiT har en bred kompetens kring psykosocialproblematik, neuropsykiatriska funktionsvariationer och nätverksarbete. Vår kunskap och erfarenhet används för att individanpassa och skräddarsy insatserna för varje barn och ungdom i både öppen- och institutionsvård. Detta menar vi skapar möjligheter till en varaktig förändring.

Idag har KABiT ett 30-tal tillsvidareanställda. Hos oss arbetar mestadels behandlingspedagoger, socialpedagoger och socionomer.

Känsla av sammanhang (KASAM)

KASAM-miljön är viktigt för vår personal och våra ungdomar på KABiT.

Vår målsättning är att våra verksamheter ska ha en grundtrygghet genom enkla och förutsägbara vardagsrutiner, men även genom en ständig anpassning av de individuella insatserna. Genom att vi ser till den enskilde ungdomens identifierade behov kan vi öka dennes känsla av sammanhang.

Vikten av tydliga mål

Det är viktigt för oss att tidigt i behandlingsarbetet vara tydlig med vilket gemensamt mål vi har. Att tidigt besvara frågor som ”Var är vi nu? Vart är vi på väg? Hur ska vi nå dit?” är nödvändigt för ett bra behandlingsresultat.

Vi jobbar med ”SMARTA mål” och de handlar om att målet ska vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbundet. Vi använder oss av Journal Digital som är ett dokumentations- och behandlingsstöd för oss i vårt arbete.

Neuropsykiatriska funktionsvariationer

Alla människor föds olika och med skilda förutsättningar. Det är en viktig del i den personliga utvecklingen att lära känna sina svårigheter men ännu viktigare att lära känna sina resurser, styrkor och kompetenser!

Unika människor behöver unika lösningar


I vårt arbete är det viktigt att vi i personalen är kunniga inom kognitiva svårigheter och vad det kan innebära för den enskilde ungdomen. Forskningen går snabbt framåt och vi ser vi till att följa med i tiden och ständigt fortsätta att utbilda oss och få handledning inom området. För oss på KABiT är det viktigt att lyfta fram det unika i varje människa vi möter.

KABiTs verktygslåda

Vår Verktygslåda består av flertalet behandlingsinsatser och upplägget skräddarsys efter ungdomarnas behov. Exempel på verktyg som vi använder oss av är:

 • Djur i verksamheten
 • RePulse (Tanke-/Känslo-/beteende-reglering)
 • MI (Motiverande Samtal)
 • Beroendeterapeut.
 • HAP/CPU (Haschavvänjningsprogrammet)
 • ÅP (återfallsprevention)
 • Kontaktmannasamtal
 • Diagnoskännedom (Neuropsykiatriska funktionsvariationer)
 • Massage
 • KBT (kognitiv beteendeterapi)
 • ART (Aggression Replacement Training)
 • Temadiskussion (exempel känslor, sexualitet, identitet)
 • Familjebehandling
 • TMO (Traumamedveten omsorg)
 • ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach)