Aktiviteter och förberedelser inför vuxenlivet

Steget

KABiT samarbetar med grundskolor och gymnasieskolor i närkommunerna. Vi har även ett flertal samarbeten med olika praktikplatser så som hunddagis, matbutiker, skönhetssalonger, bilverkstäder, byggföretag m.m. runt om i kranskommunerna.

De ungdomar som inte går under skolans ansvar eller har någon annan praktikplats börjar på KABiTS verksamhet Steget. På Steget utför man olika arbetsmoment, hittar på olika aktiviteter och sysselsätter sig utifrån det som är planerat under veckan av personalen. Stegets insatser erbjuds under måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Hur ofta, mycket och länge anpassas utifrån ungdomens behov och förmåga.

Det är viktigt för oss att ungdomarna på Steget förbereds inför vuxenlivet och vi planerar in meningsfulla dagar med tex budgetplanering, jobbsökning och CV-skrivning. Vi har olika teman som varierar men exempel är friluftsdagar och kunskapsdagar. På friluftsdagarna finns möjlighet att åka och fiska och kunskapsdagarna kan exempelvis innebära museumbesök . Vi erbjuder även kreativa sysslor såsom målning, sömnad, drejning samt olika skapande- och snickeriarbeten. Steget har tex tillverkat en hundkoja och en hängmatteställning.

Kvällssysselsättning och fritidsaktviteter

Lika viktigt med sysselsättning under dagen anser vi på KABiT att kvällssysselsättning är. Vi vill främja för god hälsa och kosthållning. Ungdomarna hos oss erbjuds att ha en matlagningsdag där ungdomen tillsammans med personal lagar mat till alla på enheten. På Träningsboendet planeras inköp och kvällens måltider med personal. Där är veckobudget och matsedel något som ungdomen får stöd av personal med.

Fritidssysselsättning planeras ihop med ungdomen. Vi erbjuder t ex gym, ridning, dans, bollsporter, boxning, skytte. Vi är lyhörda och lyssnar på ungdomens intresse och ser dessutom att det är viktigt att de kan bibehålla en god fritidssysselsättning när placeringen är slut.

Bilder: Biljardbord och staket som båda har byggts på Steget av ungdomar med stöd av personal.